rodzaje laminatów

Produkcja PCB – rodzaje laminatów

Laminat to materiał dielektryczny, stanowiący bazę obwodu drukowanego. Laminatem jest płytka, na której zostaną wykonane połączenia elektryczne. Nie trudno się domyśleć, że podłożem dla owych połączeń mogą być wyłącznie materiały zapewniające dobrą izolację. Na rynku dostępnych jest szereg tego typu materiałów, ale da się wśród nich wskazać najpopularniejsze rodzaje laminatów.

Laminat odpowiedni dla przeznaczenia gotowego urządzenia

Urządzenia elektryczne i elektroniczne mają różnorakie zastosowania. Dobór laminatu pod wykonanie obwodu drukowanego uzależniony jest m.in. od tego gdzie, w jaki sposób i w jakich warunkach będzie pracowało dane urządzenie. W przypadku urządzeń do zastosowań profesjonalnych, przemysłowych, przeznaczonych do ciągłej pracy w trudnych warunkach, niejednokrotnie mamy do czynienia z laminatami innego typu, aniżeli w przypadku elektroniki przeznaczonej do sporadycznego użytkowania w warunkach domowych. Duże znaczenia ma również to, jak mocno zaawansowane jest dane urządzenie, czy mówimy o sprzęcie wielofunkcyjnym, czy prostym urządzeniu niewielkich rozmiarów.

Rodzaje laminatów – dobór podłoża pod połączenia elektryczne

Za dobór laminatu odpowiada projektant obwodu drukowanego, czyli ta sama osoba, która planuje układ połączeń i rozmieszczenie poszczególnych elementów na płytce. Osoba, która ma duże doświadczenie w projektowaniu obwodów drukowanych, przy każdym projekcie bierze pod uwagę najlepsze jej zdaniem rodzaje laminatów. Oczywiście czasem od razu wiadomo, który materiał sprawdzi się przy danym projekcie, innym razem konieczne jest wytypowanie zwycięzcy spośród kilku propozycji. Wszystko po to, by projektowane obwody drukowane jak najlepiej spełniały swoje funkcje.

Jakie parametry należy wziąć pod uwagę przy doborze rodzaju laminatu?

Przy doborze materiału izolacyjnego pod uwagę należy wziąć zarówno grubość laminatu bazowego, czyli czystej, jeszcze nie poddanej obróbce płytki, jak i końcową grubość obwodu, czyli to, jaką grubość zyska płytka po wykonaniu ścieżek, dodaniu wszelkich warstw i powłok. Za istotny uważa się także czynnik zeszklenia laminatu Tg, czyli temperaturę, przy której pogarszają się właściwości mechaniczne laminatu. W przypadku, gdy spodziewamy się, że intensywne korzystanie z urządzenia będzie powodowało wzrost temperatury w jego wnętrzu, należy unikać laminatów, które pod wpływem działania wyższej temperatury mogą się wyginać i deformować.

Kolejnym istotnym parametrem jest przewodność cieplna TC, czyli sprawność oddawania ciepła na zewnątrz, a także CTI – odporność laminatu na przebicia łukiem elektrycznym pomiędzy ścieżkami na płytce. Podczas wyboru laminatu pod uwagę należy wziąć również współczynnik rozszerzalności termicznej laminatu oraz stałą dielektryczną Dk.

Najpopularniejsze rodzaje laminatów

Do najpopularniejszych rodzajów laminatów należy wymienić laminaty kompozytowe, laminaty fenolowo-papierowe, laminaty szklano-epoksydowe oraz laminaty szklano teflonowe, przy czym to właśnie włókno szklane i żywica epoksydowa wybierane są przez projektantów PCB najczęściej.