Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna a inżynieria tradycyjna

Inżynieria odwrotna stanowi odwrotne podejście do inżynierii w ujęciu tradycyjnym. Początkowo stosowana była na niewielką skalę, ale dziś znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia i funkcjonuje równolegle z inżynierią tradycyjną.

Inżynieria w ujęciu tradycyjnym

Inżynieria to działalność polegająca na projektowaniu, konstruowaniu i modyfikowaniu efektywnych rozwiązań dla praktycznych problemów, co odbywa się m.in. z wykorzystaniem wiedzy technicznej. Inżynieria skupia się na poszukiwaniu rozwiązań dla istniejących problemów, odkrywaniu, udoskonalaniu, opracowywaniu innowacji. Zajmuje się rozwojem techniki i technologii, tworzeniem konstrukcji, maszyn i przedmiotów pomocnych w sprawnym rozwiązaniu danego problemu. Powstające rozwiązania mają być użyteczne, wygodne i bezawaryjne – inżynier przystępuje do projektowania biorąc pod uwagę potrzeby użytkownik oraz ograniczenia technologiczne i ekonomiczne.

Czym jest inżynieria odwrotna?

Tradycyjna inżynieria to proces przebiegający od pomysłu do gotowego przedmiotu, natomiast w przypadku inżynierii wstecznej mamy do czynienia z odwrotnością tego procesu. Najpierw jest fizyczny obiekt, który podlega szczegółowym badaniom, a następnie, na podstawie pozyskanych wyników, przechodzi się do wykonania takiego samego bądź ulepszonego produktu.

Inżynieria odwrotna bywa definiowana w różny sposób, bo choć powszechnie wiadomo, jak wygląda proces tworzenia produktu w ramach inżynierii wstecznej, to wiele zależy od tego, o jakim produkcie mowa. Nieco inaczej wygląda to w przypadku inżynierii wstecznej programów komputerowych, inaczej w przypadku drewnianych mebli czy przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, a jeszcze inaczej w przypadku części wchodzących w skład urządzenia mechanicznego.

Nie wchodząc w szczegóły, inżynierię odwrotną można zdefiniować jako proces pozyskiwania informacji o fizycznym produkcie, analizowania i przetwarzania tych informacji, a następnie wykorzystywania ich do opracowania nowego produktu w takiej samej bądź ulepszonej postaci.

Inżynieria odwrotna – pozyskiwanie i analiza informacji

Proces inżynierii odwrotnej dzieli się na kilka etapów. Pierwszym jest pozyskiwanie i analizowanie informacji. Informacje o obiekcie istniejącym w rzeczywistości można pozyskiwać na kilka sposobów, ale najlepszą metodą jest precyzyjne skanowanie. Za pomocą skanerów 3D zmienia się zebrane dane analogowe na postać cyfrową, którą zapamiętuje komputer.

Skanowanie 3D to najszybszy i najwygodniejszy sposób na badanie geometrii elementu i przetwarzanie jej do postaci cyfrowej. To właśnie dzięki skanerom 3D inżynieria odwrotna znalazła zastosowanie w tak wielu gałęziach życia. To one umożliwiają wymiarowanie najróżniejszych przedmiotów w bardzo trudnych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, zachowując przy tym wysoką precyzję skanowania. A dzięki temu, że nowoczesne skanery są urządzeniami bezdotykowymi, cały proces postępuje sprawniej i jest całkowicie bezpieczny dla skanowanego obiektu.