Praca w magazynie

Praca w magazynie

Praca w magazynie – zadania magazynierów

Praca w magazynie rzadko jest szczytem marzeń osoby tuż po studiach. Okazuje się jednak, że magazyn magazynowi nierówny i w ogromnych centrach logistycznych jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny logistyki. Co prawda praca w magazynie kojarzy nam się głownie z wózkami widłowymi i ciężką pracą fizyczną, ale w rzeczywistości to tylko część prawdy.

Praca w magazynie – opis stanowiska pracy

Osoby zatrudnione w centrach logistycznych, magazynach i hurtowaniach pełnią różnorakie funkcje. Oczywiście im zakład pracy większy, tym bardziej złożone procesy magazynowe i proporcjonalne do nich zapotrzebowanie na pracowników. Ogólnie można natomiast powiedzieć, że praca w magazynie obejmuje przyjmowanie towarów, rozładunek, składowanie towarów zgodne z przyjętym systemem identyfikacji, a także kompletowanie i wydawanie towaru z magazynu. Magazynier zapewnia odpowiednie dla danego rodzaju surowców, materiałów czy gotowych towarów warunki przechowywania oraz decyduje o rozmieszczeniu ich w pomieszczeniach magazynowych. Towar musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą.

Magazynier wykonuje szczegółowe instrukcje

To oczywiste, że osoby zatrudnione w magazynie muszą przestrzegać wewnętrznych regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą też stosować się do szczegółowych instrukcji, które informują jak znakować i przechowywać konkretne produkty. Cześć z nich jest również odpowiedzialna za obsługę programów magazynowych i urządzeń do identyfikacji towarów.

Praca w magazynie nie jest dla każdego

Osoba na tym stanowisku pracy powinna być komunikatywna, ponieważ najczęściej będzie zmuszona do pracy w grupie, a niejednokrotnie również kontaktu z klientami. Powinna być też kulturalna i odpowiedzialna. Właściwą realizację zadań zawodowych może zapewnić pracownik lubiący ład i porządek, uczciwy i skrupulatny. Nie bez znaczenia jest też spostrzegawczość, podzielność uwagi oraz sprawność fizyczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *